Obory

Výuka hry na kytaru, baskytaru, klávesy, bicí a další moderní nástroje, (učí se technika, improvizace nebo praxe v kapele), zpěv, hudební teorie a další s muzikou související workshopy jsou doplňovány nehudební částí, tanec, malování a další umělecké aktivity, zaměřené jak na začátečníky, tak pokročilé. Na této stránce se dozvíte podrobnosti o zaměření jednotlivých workshopů. Zajímají-li vás hudební workshopy, klikněte na obory ROCKOVÝCH KURZŮ, pokud vám jde o nehudební worskhopy, klikněte na obory LETNÍ UMĚLECKÉ DÍLNY.

Videa a fotky z různých oborů a jamů najdete též na FB stránce akce.

RK - Rockové kurzy

Náplň oborů RK

Výuka jednoho oboru Rockových Kurzů trvá 90 min. denně s výjimkou individuálních lekcí zpěvu (viz detailní popis oborů).

Nástrojová aparatura pro výuku hudebních oborů je zajištěna, je třeba pouze vlastní nástroj, (zpěváci mikrofon), nástrojové či mikrofonní kabely a zejména prodlužovačka/y s více konektory (tzv. pes). Dále notový sešit a pokud možno i ladička, neztratí se ani sada náhradních strun či metronom. Další případné speciální potřeby jednotlivých oborů jsou uvedeny v jejich náplni. Pro večerní jamy doporučujeme mít vlastní vybavení.

Přestože všichni vyučující jsou kurzárům "vydáni napospas" po celou dobu kurzů, doporučujeme vznášet své dotazy nejlépe přímo během výuky - téma může zajímat i ostatní. Níže uvedené náplně seminářů uvádí nabídku témat, která bude přizpůsobena schopnostem posluchačů v daném oboru a od které bude možno se podle jejich zájmu odchýlit.

Některé nástrojové obory (kytara, basa, bicí) jsou předběžně rozděleny do dvou ročníků s odlišnou náplní. V případě nenaplnění některého z oborů dojde buď k jeho sloučení s jiným ročníkem, či k jeho zrušení. S posluchači pak bude dohodnut přestup do jiného oboru, či vrácení příslušného kurzovného. Lektoři si z organizačních důvodů vyhrazují možnost přerozdělení workshopů mezi sebou, či v případě potřeby přizvání dalších kolegů na výpomoc.

Motto všech seminářů: Lektor zodpoví každou otázku, na kterou bude znát odpověď!


BASOVÁ KYTARA ročník 1
(Míra Dlouhý)

  foto z výuky Držení levé a pravé ruky, základy prstové a slapové techniky, ev. též techniky hry trsátkem. Názorné ukázky těchto technik, vše bude probíráno srozumitelně i pro začátečníky, (střídání prstů PR, tlumení, údery palcem, trhnutí, perkuse atd.). Vše doplněno praktickými ukázkami doprovodných figur a basových linek a také radami a tipy, jak vše efektivně nacvičit. Příklady budou vycházet převážně z přirozené dur, moll a také jejich pentatonik. 

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše). 

VIDEO Z OBORU: Basa 1 - výuka, jamy


BASOVÁ KYTARA ročník 2
(Míra Dlouhý)

  foto z výuky Druhý ročník bude oproti prvnímu více zaměřen na rozvíjení hudebního kreativního myšlení, tónový materiál a jeho organizaci na hmatníku a funkci nástroje v kapele.  (Basové figury v různých technikách, hra s backing tracks, vztah akord - stupnice a tvorba basové linky, případně též walking bass). Díky  všestrannému záběru lektora možnost interaktivního směrování výuky dle zájmu účastníků.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEO Z OBORU:  Basa 2 - výuka, jamy

 


BICÍ ročník 1
(Radek Břicháč)

Základy uvolněné techniky (od držení paliček, přes uvolňování zápěstí při jednoduchém úhozu a další technická cvičení), koordinace rukou a nohou, střídavé údery, dvojky, paradiddly, přírazy, víření, akcenty. Tvorba rockových groovů a breaků, hra s metronomem, rytmická improvizace, orientace v notovém zápisu (play along), funkce bicích v kapele.

 Vhodné pro začátečníky a středně pokročilé, tempo výuky bude přizpůsobeno schopnostem účastníků, (podobně jako v ostatních oborech). S sebou plechy, šlapku + paličky, kompletní souprava není podmínkou.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEA Z OBORU: Vystoupení bubeníků

Záznam z výuky můžete shlédnout zde.


BICÍ ročník 2
(Radek Břicháč)
foto z výuky

Technika hry rukama i nohama a vzájemné propojení - tedy: Technika paliček, paradiddle, akcentové údery a jejich propojení s technikou dvojkových úderů. Dále navázání a propojení hry ostinátního velkého bubnu a hi-hat. Dalším tématem bude koordinace a motorika hry na soupravě bicích nástrojů. Jde o různá cvičení rozkladů úderů na celé soupravě. S tím souvisí tzv. pararytmy, které rozšiřují možnosti hráče při tvoření breaku (přechodů). Dále rockové paterny - od jednodušších ke složitějším, s různými způsoby frázování v jednotlivých hodnotách na hi hat (osminy, šestnáctiny, schuffle), cítění rytmu a stylové propojení s hudbou. Dle aktuálního obsazení kurzu možnost souborové hry bicích nástrojů a vystoupení na závěrečném koncertě. 

Vhodné pro středně a více pokročilé, tempo výuky bude přizpůsobeno schopnostem účastníků, (podobně jako v ostatních oborech). S sebou plechy, šlapku + paličky, kompletní souprava není podmínkou.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEO Z OBORU: Vystoupení bubeníkůel. KYTARA ročník 1
(Honza Militký)

foto z výukyPřehled různých technik, používaných na el. kytaru zejména v rocku, ale také v dalších stylech (right hand picking, hammering, tapping a jeho různé druhy, flažolety, sweeping, arpeggia atd.). Od základního posazení a funkce obou rukou, přes upozornění na případná technická úskalí až po návody k efektivnímu odstranění možných problémů a všeobecně oblíbených omylů. Práce s tónovým materiálem přirozené dur, moll a pentatoniky. Náplň workshopu vychází z lektorova instruktážního videa (ukázka, obsah a recenze viz záložka OBCHOD) a je podávána formou, srozumitelnou i začátečníkům. Pro praktickou část výuky jsou připraveny nové ukázky s hudebními doprovody.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEO Z OBORU: El. kytara 1 - výuka, jamy


el. KYTARA ročník 2
(Honza Militký)

foto z výuky Orientace na hmatníku, utřídění tónového materiálu pro melodické hraní i doprovod. Přirozená dur, moll a pentatonika jsou zde doplněny o bluesovou a církevní mody (podle času příp. o harmonickou, melodickou, zmenšenou, celotónovou, alterovanou a další) a na pozadí výše zmíněných technik začleněny do harmonického kontextu. Sekvencové vzory v univerzálních prstokladech jako klíč ke svobodnému pohybu na hmatníku, výklad harmonicko-melodických vztahů a jejich uspořádání jako průprava pro improvizaci. Dále stavba kyt. akordů, příp. modální harmonie.

Materiál workshopu vychází z lektorova instruktážního videa (ukázka, obsah a recenze viz záložka OBCHOD). Pro praktickou část výuky jsou připraveny nové ukázky s hudebními doprovody.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEO Z OBORU: El. kytara 2 - výuka, jamy 


HRA V BANDU
(Míra Dlouhý)

foto z výuky  Z posluchačů bude vytvořena kapela, v případě potřeby doplněná o lektory, a na konkrétních příkladech zkoušeno praktické hraní. Každý účastník tak bude mít možnost vyzkoušet si pod vedením zkušeného lektora funkci svého nástroje v bandu, způsob nácviku souhry s ostatními a eliminaci případných chyb v aranžmá. Připravené songy, často provázané s náplní ostatních oborů, (zejm. zpěv a vokály), pak kapela zahraje na závěrečném koncertě. Názorný a praktický workshop, vhodný pro všechny nástroje. Znalost hudební teorie v tomto oboru není nezbytná.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEA Z OBORU: 

Praxe v kapele na RK 2013

Praxe v kapele na RK 2012

Praxe v kapele - z archivu 

 


HUDEBNÍ TEORIE
(Honza Militký)

foto z výuky Od intervalů ke stavbě akordů. Náplň směřuje k vysvětlení a pochopení akordického značení v praxi a na rozdíly jeho pohledu na harmonii oproti obecné hudební teorii. Notový sešit s sebou, neztratí se i jakákoliv příručka či učebnice obecné hudební nauky.

Přednášky trvají jednu vyuč. hodinu denně so-pá (příplatek 500 Kč), proto hudební teorie jako jeden ze tří zvolených oborů nedosáhne na dosažení volné vstupenky. Je tedy nutno v přihlašovacím formuláři zaškrtnout volitelný příplatek 400 Kč.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).


KLÁVESY
(Petr Svoboda)
foto z výuky - technika a jak ji docílit- klávesy v rockové a popové kapele, blues, funky, fusion a v jazzu

(způsob hry na různé typy zvuků, stavba akordů při různých stylech hraní, tvorba doprovodných modelů atd.)
- podle času a zájmu též úprava zvuků, midi tématika, hra podle akordických značek, práce v kapele, základy kompozice, základy synthového modelování, živé hraní přes počítač.
Během výuky může být podle možností vytvořena „klávesová kapela", kdy každý z hráčů bude obstarávat odlišný nástrojový part.
Vlastní nástroj s sebou (pokud je to možné, tak také počítač), znalost základní hudební teorie (stupnice, akordy, značky) výhodou, nikoliv však podmínkou.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEA Z OBORU:

Klávesy na RK 2012 - výuka, koncert 

Klávesy na RK - z archivu


kreativní IMPROVIZACE
(Petr Svoboda)

 Jak se osvobodit od naučených melodických schémat a jak z nich vykročit? Jak jich využít ve svůj prospěch? Jakou tónovou řadu hrát na určitý akordický sled a jak se to dá cvičit? Jak trénovat stylovost a zároveň osobitost v hudební improvizaci? Toto vše i dalšího témata se pokusí rozkrýt tento workshop.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše). Video z oboru můžete shlédnout zde.


KYTARA akustická
(Karel Píša)

foto z výukySeznámení s běžnými kytarovými akordy, osvojení základů doprovodu na akustickou kytaru prsty i trsátkem, procvičení častých akordových sledů v různých tóninách. Vše prakticky procvičováno na řadě známých songů. Ocení zejména ti z kurzárů, kteří si chtějí u kytary spíše zazpívat a zajímavě si píseň doprovodit.  Tříbení sólové techniky, zkoumání různých škál pro improvizaci a uzlování si prstíků na hmatníku nebude v tomto oboru na pořadu dne. Jde opět o kolektivní seminář ve kterém je počítáno i se začátečníky. Předpokládá se, že otevřen bude jeden ročník.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (viz výše). Video z oboru můžete shlédnout zde.

 


PERKUSE
(Radek Břicháč)

foto z výuky Výuka perkusí je skupinovou výukou drobných rytmických nástrojů - perkusí, převážně latinskoamerické oblasti a bicích nastrojů tohoto kontinentu. Jedná se o předvedení těchto nástrojů (maracas, clave, chocalho, caixixi, conga, timbales, cajon, bongos) a hudebních doprovodů, pro ně typických (son clave, basic tumbao, samba, cascara, festejo, guaguanco). Semináře mohou být obohaceny i o nástroje jiných oblastí (Africké - djembe, udu drum), arabské (darbouka) nebo skotské hudby (bodhran). Do výuky bude dále začleněny veškeré nástroje, které si posluchači do lekcí přinesou (prosíme nástroj uvést v přihlášce do rubriky pro vzkaz).  V rámci výuky bude věnován prostor technice hry na tyto nástroje a vytváření základních rytmických doprovodů. Speciální hodina bude určena dnes tak hojně rozšířenému nástroji afro-peruánské hudby - cajonu.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše). Video z oboru můžete shlédnout zde.


Základy ARANŽOVÁNÍ a domácí nahrávadla
(Karel Píša)

foto z výuky Jak postupovat při realizaci domácí nahrávky za použití dostupného moderního softwaru. Funkce jednotlivých nástrojů v kapele a jejich zpracování - záznam, úprava běžnými efekty, mixáž.

Praktické ukázky budou probíhat v prostředí virtuálního hudebního studia (Cubase, Logic Pro aj.) Bude vysvětlen princip fungování a užití základních plug-ins (ekvalizér, kompresor, reverb, delay atd.). Zkrátka a dobře: Zmapování cesty od nápadu k finální nahrávce.

Vhodné i pro začátečníky, znalost hudební teorie a notace není podmínkou.

 

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).


ZPĚV
(Katka Bodláková)

  foto z výuky Účastníci kurzu budou seznámeni se základy hlasové techniky. Výuka bude zaměřena na dýchání a dechovou oporu, intonaci, posazení hlasu, frázování, dále na stavbu čtyřhlasu a doprovodné vokály v rocku, popu, soulu a moderních stylech.

Jediný obor, který využívá formy kombinování individuálních lekcí (4 × 30 min) se skupinovými semináři, věnovanými hlasovým technikám, hlasové hygieně a tvorbě vokálů, včetně nácviku na závěrečné vystoupení s živou kapelou (4 × 90 min).

Počet individuálních lekcí je možné zvyšovat za příplatky po 900,- vždy o čtyři 30 min. lekce

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEO Z OBORU:

Výuka vokálů a sólového zpěvu na RK 2012


ZVUK
(Karel Píša)

foto z výukyLektor názornou formou přiblíží práci v nahrávacím studiu a při živém zvučení. K dispozici bude nahrávací řetězec, kterým bude zvuk softwarově snímán a následně upravován. Posluchači si během kurzu vyzkouší také práci s PA systémem a jeho jednotlivými komponenty, aby se nakonec pokusili o ozvučení živé kapely.

Z praktického pohledu zvukaře s dlouholetými zkušenostmi se posluchači dozví něco např. o mixpultech, rozdělení mikrofonů a jejich použití, filtrech, korektorech, kompresorech, limiterech a nejrůznějších efektech, či plug-ins a jak s tím vším zacházet...


Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše). Video z oboru můžete shlédnout zde.