Přihláška

Termín: 12.-21. července 2024

Místo konání: Domažlice

Cena základního kurzovného: 4.280 Kč

Příplatek na druhý obor: 900 Kč

Příplatek na druhý a třetí obor: 1.800 Kč 

(3 obory = volný vstup na semináře Rockových kurzů nebo umělecké dílny)  

Příplatek na další dva obory (1.800 Kč k zákl. kurzovnému) platí jako volná vstupenka na všechny skupinové semináře RK nebo LUD (na každou akci zvlášť), přičemž rozvrh bude sestaven tak, aby se s prvním oborem, ani vzájemně nekřížily. Návštěva dalších oborů nad rámec přihlášky je pak na uvážení a časových možnostech posluchače. Rozhodnete-li se kombinovat hudební a nehudební workshopy, je možné podat jednu společnou přihlášku na obě akce (hradíte pouze jedno základní kurzovné) a pro dosažení volného vstupu ev. kombinovat hudební i nehudební obory. Volný vstup pak platí na tu část akce (hudební/nehudební), jejichž počet převažuje. Maximální počet oborů je šest, (3 x RK , 3 x LUD), čímž získáte volný vstup na všechny probíhající workshopy.  

Výjimku z volného vstupu tvoří obory, jejichž výukový čas je kratší, než 90 minut za den (hudební teorie) a dále obory, jejichž výuka neprobíhá výhradně formou skupinových seminářů (zpěv, nutno zvolit jako samostatný obor). Individuální hodiny zpěvu je nutno připlatit zvlášť částkou 900 Kč. Stejně tak je možno si tímto příplatkem individuální zpěvové lekce znásobit (ze čtyř na osm, resp. dvanáct, atd.).  K dosažení volné vstupenky je třeba celkového příplatku 1.800 Kč k zákl. kurzovnému (3 obory po 90ti minutách denně). Detailní info viz obory.

 

Ubytování: 3.300 (pokoje s lůžkovinami)

Strava: 1.600 (oběd + večeře), 2.100 (snídaně + oběd + večeře)

Přihláška platí jako rezervace do uhrazení kurzovného ve lhůtě, uvedené na faktuře. Jednotlivé položky v přihlášce jsou na sobě nezávislé a lze je libovolně kombinovat, nezbytné je pouze základní kurzovné. Garance vrácení 100% platby v případě zákazu konání akcí tohoto typu z důvodu protiepidemiologických opatření.  

Pro nové účastníky garantujeme  možnost zrušení účasti na akci do 24 hodin od příjezdu! Snažíme se tak vyjít vstříc těm, kteří nevědí do čeho jdou a tak mají nejrůznější pochybnosti. Pokud tedy nový frekventant po první lekci svého oboru (ev. více oborů) a nasátí počáteční atmosféry zjistí, že něco není podle jeho představ, může kdykoliv během druhého dne na kurzech (sobota) požádat bez udání důvodu o vrácení veškerých nevyužitých plateb a z akce odjet. Platby za nevyužité kurzovné, ubytování a stravu budou vráceny po skončení akce.

Objednáte-li si v přihláškovém formuláři také triko RK a LUD, obdržíte jej přímo na akci, takže není třeba připočítávat poštovné. Video z akce, (zejména z koncertů, ale i dalšího dění na akci), již není třeba zvlášť objednávat na DVD a připlácet za něj a za poštovné - je zahrnuto v ceně základního kurzovného a obdrží ho každý účastník. Záznam bude zpracován následně během podzimu a do Vánoc zaslán v elektronické podobě na e-mail uvedený v přihlášce.

Slevy: Přivedete-li s sebou nového účastníka/ky, získáte slevu na druhý (resp. třetí) obor ve výši 400 Kč. Za každého dalšího účastníka (třetího, čtvrtého atd.) získáte finanční prémii 300 Kč! Možno kombinovat se slevami vedlejších oborů (např.: přivedl jsem tři nové tváře, vyberu si slevu 800 Kč na 2. a 3. obor + prémii 300 Kč). Pro získání slevy je třeba ve vlastní přihlášce uvést jméno účastníka, kterého jste přivedli a naopak - tento člověk vás v přihlášce potvrdí jako zdroj prvotní informace o akci. Pak je pouze třeba, aby se dotyčný na akci opravdu dostavil. Slevy se vyplácejí po vyžádání přímo na místě.

Skalní jedinci, kteří s námi jedou na hudební část již počtvrté, mají na ni volnou vstupenku na skupinové semináře za příplatek 900 (=sleva 900), popáté za 450 Kč (=sleva 1.350), pošesté a více zdarma (=sleva 1.800)! Zvláštní bonus: podesáté a více činí základní kurzovné pouze 900 Kč a platí zároveň jako volný vstup na všechny hudební skupinové semináře, (=sleva 4.890 Kč!!). Jedinou výjimkou, na níž se tato sleva nevztahuje je obor zpěv, který zahrnuje individuální lekce a je tedy nutné ho připlatit zvlášť. Nárok na tyto slevy prosím uveďte do vzkazu v přihlášce a nezapomeňte též zatrhnout minulé ročníky, kterých jste se zúčastnili. Přihlášku je tedy třeba podat na plnou částku a sleva Vám bude následně odečtena na faktuře za kurzovné.

Pro včasnou rezervaci místa ve vámi vybraných oborech je možno si též vyžádat zálohovou fakturu ve výši 1.000 Kč a zbytek doplatit později. Tento případný požadavek prosím uveďte do vzkazu v přihlášce. Doplatková faktura bude v takovémto případě splatná cca měsíc před začátkem akce. Pozor! Záloha je nevratná - práva a povinnosti obou stran v případě odstoupení od závazné přihlášky upravují platební podmínky.

První den akce (pátek) je vyhrazen pro příjezd na místo a ubytování účastníků. Registrace bude probíhat od 16:00 do 18:00. V 18:30-19:30 následuje večeře a dále ve 20:00 Zahajovací koncert Rockových kurzů. Výuka startuje od soboty 9:00 a probíhá denně do 19:00. Od 20:00 pak následují večerní koncerty, semináře a volné jamy, (podrobné info viz DOPROVODNÝ PROGRAM). Vyvrcholením kurzů je Závěrečný koncert všech účastníků, který proběhne druhou sobotu akce. Kurzy končí nedělní snídaní. Změna programu, náplně oboru či lektora vyhrazena, lektoři si v případě potřeby též vyhrazují právo obory mezi sebou přerozdělit, či ev. přizvat ke spolupráci další kolegy. V případě změn následně zasíláme aktuální info.


Přidat hlavní obor
Vybrané obory
dosud není vybrán žádný obor


PLATBA CELKEM 0 Kč


Nevybral jste hlavní obor
Osobní údaje
*
*
*
*
*
*
*
případně zdroj, ze kterého jste se o stránkách dozvěděli
*
Pokud jste vegetarián, či máte jiné zdravotní omezení, uveďte tuto informaci v kolonce „vzkaz“.
Informace o způsobu platby Vám budou zaslány e-mailem zároveň se sdělením, je-li ve všech Vámi vybraných oborech ještě volné místo.
* povinná položka